خانه معلم لاهیجان

Lahijan teacher's home

توضیحات :

بابت هر نفر اضافه در اتاق مبلغ ۱۵۰۰۰ هزارتومان دریافت می گردد.
تا ۲ نفر اضافه در اتاق اجازه داده خواهد شد
برگزاری انواع مراسم ها و مهمانیها در بخش رستوران با ظرفیت ۱۸۰ نفر پذیرفته می شود.
برای رزرو اتاق ها از دو طریق تماس تلفنی انجام دهید.
هنگام پذیرش مهمان حضور شخص فرهنگی الزامی می باشد.
داشتن شناسنامه برای افراد پذیرش شده الزامی است.
رستوران در طول سال هر روز برای ناهار و شام فعال می باشد. در این مرکز صبحانه ارائه نمیشود.

اطلاعات :